Niedzielne Grzybobranie

 

Regulamin uczestnictwa w Niedzielnym Grzybobraniu 2020

w dniu 04.10.2020 r.
na terenie Leśnictwa Łękno (Nadleśnictwo Babki)

 • 1
 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestnictwa w Niedzielnym Grzybobraniu 2020 (dalej: Wydarzenie) organizowanej przez Relago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywińskiej 7, 60-114 Poznań (dalej: Organizator) uwzględniające procedury bezpieczeństwa zastosowane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://relago.pl/grzybobranie/.
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania procedur
  i postanowień niniejszego regulaminu oraz wytycznych obsługi.
 • 2
 1. Wydarzenie odbywa się na terenie na terenie Leśnictwa Łękno (Nadleśnictwo Babki). Uczestnicy mogą skorzystać z wyznaczonych miejsc parkingowych przy lesie. Dojazd we własnym zakresie.
 2. Podczas Wydarzenia Uczestnicy będą mogli wziąć udział w: prelekcji, grzybobraniu, ognisku oraz grze terenowej, po wcześniejszym zapisaniu się na stronie rejestracji: https://grzybobranie-przygodove.konfeo.com i opłaceniu biletu.
 3. Podczas Wydarzenia Uczestnicy mogą skorzystać z konsultacji ze specjalistą w zakresie rozpoznania gatunków grzybów, jednak za zbiór grzybów jadalnych ani Organizator ani specjalista nie ponoszą odpowiedzialności. Rekomenduje się skorzystanie z pomocy sanepidu w celu upewnienia się, czy zebrane grzyby są jadalne.  
 4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Wydarzeniu za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) i pozostają pod ich opieką.
 5. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać wytyczne – zachowanie dystansu społecznego podczas Wydarzenia, dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek podczas prelekcji.
 • 3
 1. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi niezbędnych danych osobowych i kontaktowych
  w celu realizacji obsługi Wydarzenia oraz w związku z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zebrane dane zostaną przekazane właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb w zakresie informowania o potencjalnym zagrożeniu zakażeniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie do 30 dni od zakończenia realizacji Wydarzenia.
 4. Administratorem danych osobowych jest spółka Relago sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krzywińskiej 7. W przypadku pytań prosimy o kontakt: 515 090 305
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego wizerunku przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć  oraz  nagrań  video  wykonanych  podczas Wydarzenia w celach informacyjnych oraz marketingowych.
 • 4
 1. Uczestnicy oświadczają, że według ich wiedzy w danym momencie, nie są zakażeni wirusem Sars-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie miały kontaktu z osobami
  z potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-COV-2.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 3. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, pracownicy obsługi mogą odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.