Działania CSR

Czym są działania CSR?

CSR (ang. corporate social responsibility) – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie moda, to nowa rzeczywistość. Rozwojowi nowoczesnej i ambitnej firmy musi towarzyszyć świadomość społeczna i wspieranie lokalnych inicjatyw. Podejmując działania społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorstwo jest postrzegane jako stabilne finansowo, wiarygodne i zaangażowane w sprawy o wymiarze pozabiznesowym.

Akcje CSR pomagają w budowaniu dobrego wizerunku firmy i pozytywnych relacji z otoczeniem. Podpowiemy, jak przy okazji organizacji integracji Twoja firma może zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, angażując pracowników i wzmacniając w nich poczucie utożsamienia z odpowiedzialnym pracodawcą.