Organizacja konferencji

Konferencja to zazwyczaj duże wydarzenie o charakterze branżowym, trwające 1-3 dni. Stanowi przestrzeń wymiany wiedzy specjalistycznej, obejmuje takie elementy jak np.: sesje, warsztaty oraz panele dyskusyjne, najczęściej przy udziale znanych i cenionych autorytetów z danej dziedziny.

Uzupełnieniem merytorycznej części konferencji są różnego rodzaju atrakcje towarzyszące, wśród których można wymienić np.: koncerty, kabarety i stand-upy, pokazy taneczne i akrobatyczne, laser show, fire show i wiele innych.

Konferencja a kongres - co je różni?

Kongres od konferencji różni się głównie tym, że jest organizowany cyklicznie, np. co rok lub co dwa lata. Dodatkowo, konferencje zwykle cechuje mniejsza skala w porównaniu z kongresem, lecz nie jest to regułą. Obie formy spotkań mogą mieć natomiast wymiar międzynarodowy, jeśli część organizacji, przedstawicieli (prelegentów) oraz uczestników pochodzi z różnych państw.

Cel organizacji konferencji (i kongresów)

Często tego typu spotkania są poświęcone analizie funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa, jego sytuacji na rynku oraz prezentacji nowych możliwości i rozwiązań rozwojowych.

Dobrze zaplanowana konferencja niesie ze sobą ogromny potencjał korzystnych zmian w branży lub przedsiębiorstwie. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami z branży, a także poszerzenie sieci kontaktów biznesowych to cenne wartości, jakie niesie za sobą udział w konferencji. Dlatego też, aby spełnić oczekiwania uczestników konferencji, należy właściwie zaplanować wszystkie jej elementy, poczynając od ustalenia tematów debat, wyboru prowadzącego i prelegentów, poprzez znalezienie odpowiedniej przestrzeni konferencyjnej i zapewnienie zaplecza technicznego, aż po koordynację przebiegu całego eventu.

Powierzając Relago kompleksową organizację konferencji, masz pewność, że wszystko zostanie przygotowane od A do Z, a Ty, przyglądając się, jak Twoja wizja realizuje się zgodnie z założeniami, będziesz mógł zająć się swoimi gośćmi jako gospodarz wydarzenia.

Zobacz też:

Konferencja – case study
Kongres – case study