Slajder

  • eventy online relago
    Eventy online
    i hybrydowe

Certyfikaty i zabezpieczenia

Na rynku agencji eventowych wyróżniamy się tym, że posiadamy szereg wymaganych przez prawo zabezpieczeń:

  • Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 380 z dnia 14.12.2005 r. z późniejszymi zmianami.
  • Gwarancję ubezpieczeniową w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ważną do 08.05.2023 r. Gwarancja spełnia wymogi ustawy o usługach turystycznych.

  •  Certyfikat Profesjonalnego Organizatora Kongresów rekomendowany przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej ważny do 31.12.2024 r.