Certyfikaty i zabezpieczenia

Na rynku agencji eventowych wyróżniamy się tym, że posiadamy szereg wymaganych przez prawo zabezpieczeń:

  • Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 380 z dnia 14.12.2005 r. z późniejszymi zmianami.
wpis do rejestru relago.pdf
  • Gwarancję ubezpieczeniową w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A.  o numerze 06.253.135 ważną do 08.05.2021 r. Gwarancja spełnia wymogi ustawy o usługach turystycznych.

  •  Certyfikat Profesjonalnego Organizatora Kongresów rekomendowany przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej ważny do 31.12.2021 r.
PCO_RELAGO_2020-2021.pdf