Organizacja szkoleń

Szkolenie to specyficzny rodzaj spotkania biznesowego, którego głównym celem jest zazwyczaj nabycie nowych umiejętności i uzupełnienie wiedzy lub wiadomości przez jego uczestników. Bardzo często przyjmują formę wykładów połączonych z częścią ćwiczeniową, w której uczestnicy biorą czynny udział, a zwieńczeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie lub certyfikat.

Prowadzący szkolenie

Szkolenia stanowią bardzo ważny element doskonalenia zawodowego pracowników, dlatego aby osiągnąć zamierzony efekt trzeba zadbać o odpowiednią organizację takiego szkolenia. I tutaj na pierwszym miejscu należy zwrócić uwagę na wybór osoby prowadzącej szkolenie – to rdzeń naszego wydarzenia, dlatego w zależności od celu szkolenia oraz grupy docelowej trzeba wybrać odpowiednią osobę, która nie tylko przekaże odpowiednią treść merytoryczną, ale też będzie charyzmatyczną postacią, której uczestnicy będą słuchali z uwagą zainspirowani jej działaniem wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce.

Trener, coach, mówca motywacyjny, znana osobistość czy ekspert z danej branży – jako profesjonalny organizator szkoleń potrafimy znaleźć i dopasować idealną osobę, która poprowadzi Twoje szkolenie.

Gdzie zorganizować szkolenie

Następnym etapem jest wybór miejsca na szkolenie, które musi być zgodne z wymogami trenera, i oczywiście odpowiednie do charakteru spotkania i liczby uczestników. Może to zatem być mała sala szkoleniowa w biurze, sala konferencyjna w hotelu, a także bardziej nietypowa przestrzeń jak hala targowa czy poindustrialna.

Obowiązkowe elementy szkolenia

O prawidłowym przebiegu szkolenia decydują z kolei takie czynniki jak odpowiednia powierzchnia i ustawienie w sali, oświetlenie oraz sprzęt audiowizualny i zaplecze techniczne do dyspozycji osoby prowadzącej spotkanie. Nieodłącznym elementem każdego szkolenia jest przerwa kawowa, pozwalająca uczestnikom na regenerację sił oraz swobodne rozmowy. Dobre samopoczucie i zdolność koncentracji uczestników na szkoleniu to podstawa, dlatego nie można zapominać dostępie do światła dziennego na sali oraz utrzymaniu odpowiedniej temperaturze w pomieszczeniu.

Szkolenia z Relago

Specjalizujemy się w logistycznej obsłudze korporacyjnych cykli szkoleniowych na terenie całego kraju. Biorąc na siebie ciężar negocjacji, ustaleń, przygotowań, rozliczeń i zbiorczych raportów w dużej mierze wspomagamy działanie pionów HR u naszych partnerów, pozwalając im skupić się na zagadnieniach merytorycznych.

Organizowane przez Relago szkolenia dla firm są bardzo dobrym motywatorem do rozwoju osobistego, podnoszą samoocenę pracowników, a tym samym zwiększają ich wydajność i jakość pracy. Oprócz korzyści merytorycznych szkolenia niosą za sobą korzyści w postaci integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami a także nawiązywania kontaktów z osobami z branży. Już dziś zaplanuj swoje szkolenie z Relago i rozwijaj swoją firmę!

Zobacz też:

Szkolenia – case study